ไมยราบ

ข้อมูลผลงาน

  44      39     
 
Creative Commons License
ไมยราบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ไมยราบ
คำอธิบาย :  ไมยราบ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mimosa pudica L. เป็นไม้ล้มลุก ทอดเลื้อยตามพื้นดิน บางครั้งสูงได้ถึง 1 ม. มีขนหยาบตามลำต้น แกนใบประกอบ ก้านใบ แผ่นใบด้านล่าง และช่อดอก แกนกลางใบรวมก้านยาว 2.5-5 ซม. ใบประกอบย่อยมี 2 คู่ เรียงชิดกันคล้ายรูปฝ่ามือ ยาว 1.5-7 ซม. ใบย่อยมี 12-25 คู่ รูปขอบขนานหรือรูปเคียว ยาว 0.5-1 ซม. ก้านช่อดอกยาว 2.5-4 ซม. ดอกไร้ก้าน รูประฆังแคบ ยาวประมาณ 2 มม. กลีบดอกมนกลม ยาว 0.5-0.8 มม. เกสรเพศผู้ 4 อัน รังไข่เกลี้ยง ฝักรูปขอบขนาน ยาว 1.5-1.8 ซม. ขอบมีขนแข็งnnมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ นำเข้าโดยกรมทางหลวงเพื่อช่วยคลุมหน้าดิน แยกเป็น var. hispida Brenan กลีบดอกมีขน และ var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. กลีบดอกเกลี้ยง ชื่อสามัญ Sensitive plant, Touch-me-not ชื่ออื่น กระทืบยอด (จันทบุรี); กะหงับ (ภาคใต้); ก้านของ (นครศรีธรรมราช); นาหมื่อม้ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ไมยราบ, ระงับ (ภาคกลาง); หงับพระพาย (ชุมพร); หญ้าจิยอบ, หญ้าปันยอด (ภาคเหนือ); หนามหญ้าราบ (จันทบุรี) สืบค้นข้อมูลจาก สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิภาวี นิละปะกะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คำสำคัญ :   วัชพืช, ไมยราบ
URL :   http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.28 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (4.64 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง