ชมพูภูคา

ข้อมูลผลงาน

  60      177     
 
Creative Commons License
ชมพูภูคา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ชมพูภูคา
คำอธิบาย :  ชมพูภูคา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bretschneidera sinensis วงศ์ Akaniaceae เป็นไม้ต้น สูง 10-25 ม. ใบประกอบเรียงเวียน ยาว 30-70 ซม. ใบย่อยมี 3-9 คู่ ใบย่อยช่วงโคนเรียงสลับ รูปรี รูปใบหอก หรือแกมรูปไข่ ยาว 6-25 ซม. ก้านใบย่อยยาว 0.2-1 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง ยาว 20-45 ซม. กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาว 1.5-2 ซม. ปลายแยกตื้น ๆ 5 แฉก ดอกสมมาตรด้านข้าง สีขาวอมชมพู เปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้ม มีริ้วสีแดง มี 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 1.8-2 ซม. มีก้านกลีบสั้น ๆ ติดบนหลอดกลีบเลี้ยง กลีบบนโค้งปิดเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้มี 8 อัน ติดบนจานรองฐานดอกที่เป็นวงบาง ๆ ก้านชูอับเรณูยาว 2.5-3 ซม. ปลายโค้ง มีขนที่โคน รังไข่และก้านเกสรเพศเมียมีขน เกสรเพศเมียยาว 3-4 ซม. ปลายงอลง ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลแห้งแตกเป็น 3-5 ส่วน รูปรี ยาว 3-4 ซม. ผนังหนา มีขนละเอียดและตุ่ม ก้านผลยาว 2.5-3.5 ซม. เมล็ดรูปรีหรือเกือบกลม ยาว 1.5-2.5 ซม. มีเยื่อหุ้มสีส้ม พบที่จีน เวียดนามตอนบน ไต้หวัน และภาคเหนือของไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ขึ้นตามที่ลาดชันในป่าดิบเขา ความสูง 1200-1500 เมตร สืบค้นจาก สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ) (Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิภาวี นิละปะกะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ภาควิชาพฤกษศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   ดอกชมพูภูคา, ชมพูภูคา, พื้นถิ่นเดียว
URL :   http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.50 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (532.53 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (463.05 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง