สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระองค์ดำ

ข้อมูลผลงาน

  51      135     
 
Creative Commons License
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระองค์ดำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระองค์ดำ
คำอธิบาย :  ของสะสมในพิพิธภัณฑ์บ้านเทพ จ.แพร่ พระบรมรูปของ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “พระองค์ดำ” ที่อยู่ในลักษณะทรงหลั่งทักษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี พม่า ที่อยู่ในอาคารจัดแสดงส่วนหน้าสุดของพิพิธภัณฑ์ ทุกๆ ปีในวันพระนเรศวร (25 ม.ค.) ทางพิพิธภัณฑ์จะจัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระองค์ดำ ยังได้ใช้ฤกษ์ดีของวันดังกล่าวทำการเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านเทพขึ้นอย่างเป็นทางการอีกด้วย รูปหล่อเสมือนจริงของ “องค์ดำ” (สมเด็จพระนเรศวรฯ) ท่านให้พุทธคุณสำเร็จนักต่อนัก เชื่อว่าให้ผลสำเร็จเรื่องยศตำแหน่งราชการและเมตตามหานิยม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ
คำสำคัญ :   พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ, ของสะสม, บ้านเทพ, แพร่, ของเก่า, องค์ดำ, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
URL :   http://technology.in.th/baanthep/archives/71
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ