ดอกสะตอ

6,373      557
 
Creative Commons License
ดอกสะตอ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ดอกสะตอ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สะตอ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Parkia speciosa ภาพนี้ถ่ายจาก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สะตอ, ดอกสะตอ, ช่อดอกสะตอ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิภาวี นิละปะกะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, ภาควิชาพฤกษศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิภาวี นิละปะกะ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ภาควิชาพฤกษศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). ดอกสะตอ, 5 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70824
วิภาวี นิละปะกะ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ภาควิชาพฤกษศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "ดอกสะตอ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70824. (5 ตุลาคม 2560)
วิภาวี นิละปะกะ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ภาควิชาพฤกษศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. "ดอกสะตอ". 5 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70824.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ดอกสะตอ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว