ซิ่นไหมคำราชสำนักเชียงตุง (5)

6,320      2,444
 
Creative Commons License
ซิ่นไหมคำราชสำนักเชียงตุง (5) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ซิ่นไหมคำราชสำนักเชียงตุง (5)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ตีนซิ่นปัก หรือ ตีนบัว คือบริเวณส่วนล่างของซิ่นไหมคำราชสำนักเชียงตุง เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็นเอกลักษณ์ของซิ่นที่มีความโดดเด่น ด้วยเทคนิคการปักเส้นไหมคำหรือไหมทอง ซึ่งเป็นโลหะที่มีค่าทั้งเงิน ทอง และทองแดง เป็นรูปดอกไม้หรือดอกบัวคว่ำบัวหงาย ถือว่าเป็นนางพญาผ้าซิ่นหนึ่งในห้าของล้านนา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผ้าโบราณ, ไหมคำ, ตีนซิ่น, เชียงตุง, ซิ่นไหมคำ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อนุรักษ์ ก้านจันทร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://board.postjung.com/685308.html
URL :
:
อนุรักษ์ ก้านจันทร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). ซิ่นไหมคำราชสำนักเชียงตุง (5), 8 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71716
อนุรักษ์ ก้านจันทร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "ซิ่นไหมคำราชสำนักเชียงตุง (5)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71716. (8 ตุลาคม 2560)
อนุรักษ์ ก้านจันทร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. "ซิ่นไหมคำราชสำนักเชียงตุง (5)". 8 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71716.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ซิ่นไหมคำราชสำนักเชียงตุง (5)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว