พระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศเลิกทาส

5,707      3,888
 
Creative Commons License
พระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศเลิกทาส ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศเลิกทาส
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงประกาศเลิกทาส
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระบรมรูปหุ่นขึ้ผึ้ง, ประกาศเลิกทาส, หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส, ครูดวงแก้ว พิทยากรศิลป์, เลิกทาส, พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทย, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, เกตุ พิทยากรศิลป์, มหาวิทยาลัยมหิดล, รัชกาลที่ 5
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ครูดวงแก้ว พิทยากรศิลป์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, เกตุ พิทยากรศิลป์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ครูดวงแก้ว พิทยากรศิลป์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, เกตุ พิทยากรศิลป์. (2560). พระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศเลิกทาส, 8 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71812
ครูดวงแก้ว พิทยากรศิลป์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, เกตุ พิทยากรศิลป์. (2560). "พระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศเลิกทาส". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71812. (8 ตุลาคม 2560)
ครูดวงแก้ว พิทยากรศิลป์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, เกตุ พิทยากรศิลป์. "พระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศเลิกทาส". 8 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71812.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศเลิกทาส

ไม่พบข้อมูลการรีวิว