โฮย่า หรือ นมตำเลีย

350      209
 
Creative Commons License
โฮย่า หรือ นมตำเลีย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : โฮย่า หรือ นมตำเลีย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โฮย่า หรือ นมตำเลีย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกนมตำเลีย, Hoya, นมตำเลีย, ดอกโฮย่า, ดอกไม้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จำรูญ ทองอ่อน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จำรูญ ทองอ่อน. (2560). โฮย่า หรือ นมตำเลีย, 8 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71892
จำรูญ ทองอ่อน. (2560). "โฮย่า หรือ นมตำเลีย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71892. (8 ตุลาคม 2560)
จำรูญ ทองอ่อน. "โฮย่า หรือ นมตำเลีย". 8 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71892.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (5,844)

รีวิว : โฮย่า หรือ นมตำเลีย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว