ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก

5,444      1,538
 
Creative Commons License
ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : นิทรรศการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงบนกำแพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านถนนพระจันทร์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รัชกาลที่ 9, นิทรรศการ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ถวายความอาลัย, พระราชกรณียกิจ, ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก, น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ, มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธมลพรรณ ปานะวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก, 17 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73004
ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73004. (17 ตุลาคม 2560)
ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. "ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก". 17 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/73004.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว