เมื่อข้าวคือหัวใจ...สวทช.ช่วยอะไรบ้างระหว่างปลูก?

ข้อมูลผลงาน

  1,068      508     
 
Creative Commons License
เมื่อข้าวคือหัวใจ...สวทช.ช่วยอะไรบ้างระหว่างปลูก? is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เมื่อข้าวคือหัวใจ...สวทช.ช่วยอะไรบ้างระหว่างปลูก?
คำอธิบาย :  ปลูกข้าวเบาใจ ชาวนายิ้มได้ เพราะมีนวัตกรรมแสนดีมาช่วย อาทิ เชื้อราควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ใช้ฉีดพ่นที่โคนค้นข้าวจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ภายใน 7 วัน ปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง, แบคทีเรียควบคุมโรคกาบใบแห้ง วิธีใช้ ก่อนปลูก : ใช้แช่เมล็ดข้าวก่อนหว่านหรือแช่ต้นกล้าก่อนปักดำ ระหว่างปลูก : ใช้ฉีดพ่นต้นข้าว 4 ครั้ง ตั้งแต่ระยะต้นกล้า แตกกอ ตั้งท้องและออกรวง ควบคุมโรคได้ดีเหมือนใช้สารเคมีแต่ "ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง", แอพพลิเคชั่น BaiKhaoNK บนสมาร์ทโฟนสำหรับคำนวณหาปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่เหมาะกับความต้องการของต้นข้าวทำให้ประหยัดปุ๋ย "ช่วยลดต้นทุน" นวัตกรรมทั้งหมดนี้ช่วยให้ชาวนาสามารถป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช, ลดต้นทุนในการปรับปรุงบำรุงดินและต้นข้าว, ไม่สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   การควบคุมแมลงศัตรูพืช, เชื้อราควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, ผงานสวทช., infographics, ข้าว, ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, แบคทีเรียควบคุมโรคกาบใบแห้ง, infographic, สวทช., Application BaiKhaoNK, rice, ผลงานวิจัย, BaiKhaoNK
URL :   http://www.nstda.or.th/pub/2013/20131029-rice03-B.jpg
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Infographic, รูปภาพและการออกแบบ