สวทช. พัฒนาอีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

2,282      2,160
 
Creative Commons License
สวทช. พัฒนาอีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สวทช. พัฒนาอีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รถบรรทุกเพื่อการเกษตรหรือที่เรียกว่า รถอีแต๋น เป็นรถที่เกษตรกรใช้บรรทุกพืชผลทางการเกษตรจากท้องไร่ท้องนา แต่เดิมรถอีแต๋นถูกประกอบขึ้นจากโรงงานในท้องถิ่นโดยใช้ชิ้นส่วนมือสองหรือชิ้นส่วนเก่าของรถยนต์ที่ปลดระวางแล้วจากต่างประเทศ ทำให้รถอีแต๋นที่ใช้งานอยู่มีปัญหาทางด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย เนื่องจากโรงงานประกอบรถอีแต๋นไม่ได้ใช้หลักวิชาทางวิศวกรรมที่ถูกต้องในการประกอบรถ และมีโอกาสเกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้งานได้ ดังนั้น สวทช.จึงได้มีการพัฒนาการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนโครงฐานรถที่สำคัญ 5 ชิ้นส่วนเพื่อให้เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย ได้แก่ แชชซีเฟรม (Chassis Frame) ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกและดุมล้อ ระบบส่งกำลัง และระบบสั่นสะเทือน เพื่อแก้ปัญหาชิ้นส่วนโครงฐานที่ไม่ได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และมีการคำนวณการออกแบบตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง ประโยชน์เป็นรถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถขนขยะ รถบรรทุกน้ำฯ ต่อไป ช่วยลดคาใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 50%
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผลงานวิจัย สวทช., infographics, ผลงานวิจัย, infographic, รถอีแต๋น, ผลกระทบทางเศรษบกิจ, อีแต๋นรุ่นใหม่, สวทช.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Infographic, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.nstda.or.th/r-and-d-impact/12946-automobila
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2558). สวทช. พัฒนาอีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม, 21 ธันวาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7317
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2558). "สวทช. พัฒนาอีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7317. (21 ธันวาคม 2558)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. "สวทช. พัฒนาอีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม". 21 ธันวาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7317.


รีวิว : สวทช. พัฒนาอีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว