วางไว้ข้างเตา

ข้อมูลผลงาน

  131      421     
 
Creative Commons License
วางไว้ข้างเตา is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วางไว้ข้างเตา
คำอธิบาย :  นำดอกแรกที่ทำได้วางไว้ข้างเตา เพื่อบูชาครู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มาลี แววเพ็ชร
คำสำคัญ :   ขนมไทย, ขนมเกสรลำเจียก, เกสรลำเจียก, อ่างทอง, ลำเจียก, วิเศษชัยชาญ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.91 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (889.13 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (929.83 KB)
- ดาวน์โหลด 4 (1.13 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง