อุโมงค์ดอกไม้ ดอกไม้เพื่อพ่อ

ข้อมูลผลงาน

  666      507     
 
Creative Commons License
อุโมงค์ดอกไม้ ดอกไม้เพื่อพ่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อุโมงค์ดอกไม้ ดอกไม้เพื่อพ่อ
คำอธิบาย :  วินาทีนีเชื่อได้ว่าทุกคน ทุกดวงใจต่างก็อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และหนึ่งในมือเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ก็คือการถือกำเนิดของ "ถนนสายดอกไม้" ขึ้นบนถนนจักรเพชร ปากคลองตลาด ซึ่งเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย คุณโจ้-ชยวัสส์ ปัญจภักดี ดีไซน์เนอร์นักจัดดอกไม้ชื่อดังของไทย คือ ผู้วางคอนเซ็ปต์ของซุ้มดอกไม้ทั้ง 6 ร่วมกับชาวปากคลองตลาด แต่เหนือกว่าไอเดียคือการที่คนในชุมชนปากคลองตลาดต่างก็ลงทั้งแรง และดอกไม้ เข้ามาร่วมจัดงาน เช่นเดียวกับชาวสวนที่ต่างก็ฝากดอกไม้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนถนนสายนี้ด้วย นอกจากอาสาสมัครที่มานั่งร้อยดอกไม้แล้ว ถนนสายดอกไม้เพื่อพ่อยังประกอบไปด้วยดาวเรืองนับล้านดอกจากชาวม้งจากอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่นำดอกดาวเรืองมาส่งมอบและอยู่ช่วยจัดดอกไม้ตั้งแต่วันที่ 19 ตค ที่ผ่านมา ถนนสายดอกไม้เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่ 21-27 ตุลาคม 2560 ปล.ไม่เสียค่าเข้าชม แต่อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลดอกไม้ กลุ่มชาวเขาเผ่าม้งที่รู้ข่าวการทำถนนดอกไม้ จากนั้นจึงปลูกและนำดอกดาวเรืองนับล้านดอกมาร่วมสร้างถนนดอกไม้เส้นนี้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  รูปถ่าย ระหว่างทาง Facebook Page
คำสำคัญ :   ชาวเขา, ดอกไม้เพื่อพ่อ, ในหลวง, อุโมงค์ดอกไม้, ถนนสายดอกไม้, ดอกดาวเรือง, เผ่าม้ง, ดอกไม้, ปากคลองตลาด, รัชกาลที่9
URL :   https://www.facebook.com/pg/picontheway/photos/?tab=album&album_id=1718153624893631
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ