พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560

ข้อมูลผลงาน

  819      610     
 
Creative Commons License
พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
คำอธิบาย :  พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อัฒจันทร์ที่ ๐๘)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, พระบรมราชสรีรางคาร, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
URL :   http://www.kingrama9.th/PhotoGallery
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ