พระราชกุศลพระบรมอัฐิ (ภาพพระราชทาน)

ข้อมูลผลงาน

  615      456     
 
Creative Commons License
พระราชกุศลพระบรมอัฐิ (ภาพพระราชทาน) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระราชกุศลพระบรมอัฐิ (ภาพพระราชทาน)
คำอธิบาย :  บำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 (ภาพพระราชทาน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสำคัญ :   พระโกศ, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระวิมาน, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, พระบรมอัฐิ
URL :   http://www.kingrama9.th/PhotoGallery
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ