พระราชกุศลพระบรมอัฐิ

ข้อมูลผลงาน

  173      152     
 
Creative Commons License
พระราชกุศลพระบรมอัฐิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระราชกุศลพระบรมอัฐิ
คำอธิบาย :  พระราชกุศลพระบรมอัฐิ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, พระโกศ, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, พระบรมอัฐิ, พระวิมาน
URL :   http://www.kingrama9.th/PhotoGallery
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ