มดแดง

3,947      558
 
Creative Commons License
มดแดง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : มดแดง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : มดแดง มีชื่อสามัญว่า The Weaver Ant มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oecophylla smaragdina (Fabricius) เป็นแมลง ลักษณะทั่วไป มีลำตัวยาว 12 มิลลิเมตร ส่วนท้องที่ติดกับอกมีลักษณะคอดกิ่ว หนวดแบบข้อศอก (geniculate) ปากแบบกัดกิน (chewing type) ปีกแบบบางใส (membrane) ขาเดิน (walking legs) ตารวม (compound eyes) พบได้ทั่วไปตามต้นไม้ ไข่มดแดงสามารถนำมากินเป็นอาหารได้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มดส้ม, Oecophylla smaragdina (Fabricius), มดแดง, แมลง, The Weaver Ant, ไข่มดแดง, มด, arthropods, อาร์โธพอด, มดงาน, Ant
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http //biodiversity.forest.go.th/index.php?opti
URL :
:
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2558). มดแดง, 21 ธันวาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7599
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2558). "มดแดง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7599. (21 ธันวาคม 2563)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). "มดแดง". 21 ธันวาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7599.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (15,092)
จำนวนผู้เข้าชม (13,807)

รีวิว : มดแดง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว