เห็ดขลำหมา

2,307      683
 
Creative Commons License
เห็ดขลำหมา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : เห็ดขลำหมา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เห็ดขลำหมา มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Mycoamaranthus cambodgensis (Pat.) S. Lamyong, R. Sunmee, P. lumyong, Z.L. Yang & M. Trappe มีลักษณะรูปทรงเกือบกลมหรือรูปทรงไม่แน่นอน ขนาด 1-3.5 เซนติเมตร สูง 1-4 เซนติเมตร ผนังบางมาก ผิวเรียบหรือมีเกล็ดเล็กๆ สีเหลืองสดหรือเหลืองอมส้ม เนื้อเยื่อภายในสีขาว ยืดหยุ่นคล้ายยาง เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำเมื่อแก่ ไม่มีก้าน ดอกออกเป็นดอกเดี่ยวบนพื้นดิน สปอร์มีลักษณะรูปทรงยาวรีเหมือนลูกแพร์ ผิวมีหนาม ขนาด 11-14 × 7-10 ไมโครเมตร เห็ดชนิดนี้สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Mycoamaranthus cambodgensis, ดอกเห็ด, เห็ด, mushroom, เห็ดกินได้, เห็ดรูปทรงกลม, เห็ดสีสันสวยงาม, Mycoamaranthus cambodgensis (Pat.) S. Lamyong, R. Sunmee, P. lumyong, Z.L. Yang & M. Trappe, เห็ดสีเหลือง, เห็ดขลำหมา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http //biodiversity.forest.go.th/index.php?opti
URL :
:
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2558). เห็ดขลำหมา, 21 ธันวาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7611
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2558). "เห็ดขลำหมา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7611. (21 ธันวาคม 2563)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). "เห็ดขลำหมา". 21 ธันวาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7611.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (12,104)
จำนวนผู้เข้าชม (4,577)
จำนวนผู้เข้าชม (3,742)

รีวิว : เห็ดขลำหมา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว