เครื่องหีบอ้อยโบราณ

3,928      2,760
 
Creative Commons License
เครื่องหีบอ้อยโบราณ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : เครื่องหีบอ้อยโบราณ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โฮงหรือโรง หมายถึงเครื่องบีบ หีบ หรือหนีบอ้อย ทำจากไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะ เป็นเครื่องหีบ (บีบ) ท่อนอ้อย มีแกนไม้ ๓ ลูก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ น้ว สูงประมาณ ๒๕ นิ้ว วางเรียงต่อกัน แกะเป็นเฟื่องสำหรับบีบท่อนอ้อย และมีก้านไม้เพื่อทำให้แกนเคลื่อนไหวได้ โดยใช้แรงงานคนหรือสัตว์เลี้ยงหมุน เพื่อบีบให้น้ำอ้อยไหลออกมาแล้วนำน้ำอ้อยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในสมัยโบราณยังไม่มีโรงงานน้ำตาล ชาวบ้านที่ต้องการน้ำตาลหรือน้ำอ้อยต้องใช้โฮงหีบอ้อยนีบให้น้ำอ้อยไหลไปตามรางไม้ แล้วนำน้ำอ้อยไปต้ม และเคี่ยวจนเหนืยวข้น แล้วปันให้เป็นก้อนเพื่อให้เก็บไว้ใช้ได้นาน ถือเป็นภูมิปัญญาในการทำน้ำตาลชาวบ้านในสมัยโบราณ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องมือโบราณ, โรง, พิพิธภัณฑ์, ภูมิปัญญา, เครื่องบีบอ้อยโบราณ, น้ำตาล, เครื่องหีบอ้อยโบราณ, โฮง, อ้อย, เครื่องมือ, เครื่องทุ่นแรง, น้ำตาลอ้อย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/151902/โฮงหีบอ้อย-โบราณ/
URL :
:
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2558). เครื่องหีบอ้อยโบราณ, 21 ธันวาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7646
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2558). "เครื่องหีบอ้อยโบราณ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7646. (21 ธันวาคม 2563)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). "เครื่องหีบอ้อยโบราณ". 21 ธันวาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7646.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (16,420)
จำนวนผู้เข้าชม (14,658)

รีวิว : เครื่องหีบอ้อยโบราณ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว