ข้อมูลผลงาน

  411      276     
 
ชื่อเรื่อง :  
คำอธิบาย :  ลักษณะ: พืชล้มลุก ลำต้นสูงประมาณ 2.5-3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 18 - 22 เซนติเมตร กาบลำต้นด้านนอกมีสีชมพูอมแดงปนเขียว กาบด้านในสีชมพูอมแดง ก้านใบมีร่องกว้าง แผ่นใบมีสีเขียวเข้ม ท้องใบมีสีชมพู ก้านช่อดอกมีขน ดอกออกเป็นช่อ มีใบประดับสีแดงรองรับช่อดอก ผลสุกสีแดงอมม่วง มีกลิ่นหอมหวาน การขยายพันธุ์: แยกหน่อปลูก เติบโตได้ในทุกสภาพพื้นดิน ที่ระบายน้ำได้ดี มีแสงแดดส่องตลอดเวลา ประโยชน์: ผลทั้งสุกและดิบ สามารถนำมาทำ กล้วยแขก กล้วยบวชชี กล้วยปิ้ง กล้วยตาก กล้วยเชื่อม กล้วยทอด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  
คำสำคัญ :  
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, กิจกรรม และ Labs, Poster, Full Course, รูปภาพ, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (518.04 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง