ทุ่งหญ้ากระดุมเงิน ทุ่งหญ้ากระถินนา

311      160
 
Creative Commons License
ทุ่งหญ้ากระดุมเงิน ทุ่งหญ้ากระถินนา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ทุ่งหญ้ากระดุมเงิน ทุ่งหญ้ากระถินนา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ทุ่งหญ้ากระถินนา และทุ่งหญ้ากระดุมเงิน บ้านสร้างหมากแข้ง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ทุ่งหญ้า, ธรรมชาติ, ทุ่งหญ้ากระดุมเงิน, ทุ่งหญ้ากระถินนา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กัลยา กาญจนรุ่ง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กัลยา กาญจนรุ่ง. (2560). ทุ่งหญ้ากระดุมเงิน ทุ่งหญ้ากระถินนา, 12 พฤศจิกายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/77863
กัลยา กาญจนรุ่ง. (2560). "ทุ่งหญ้ากระดุมเงิน ทุ่งหญ้ากระถินนา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/77863. (12 พฤศจิกายน 2560)
กัลยา กาญจนรุ่ง. "ทุ่งหญ้ากระดุมเงิน ทุ่งหญ้ากระถินนา". 12 พฤศจิกายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/77863.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ทุ่งหญ้ากระดุมเงิน ทุ่งหญ้ากระถินนา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว