หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

302      249
 
Creative Commons License
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดบุไผ่, หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ, วัดบ้านไร่ 2
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภูริดา จันต๊ะพรมมา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภูริดา จันต๊ะพรมมา. (2560). หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ, 12 พฤศจิกายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/77894
ภูริดา จันต๊ะพรมมา. (2560). "หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/77894. (12 พฤศจิกายน 2560)
ภูริดา จันต๊ะพรมมา. "หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ". 12 พฤศจิกายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/77894.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว