การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านสื่อ Virtual Field Trip

4,580      1,299
 
Creative Commons License
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านสื่อ Virtual Field Trip ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านสื่อ Virtual Field Trip
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อยุธยา, ประวัติศาสตร์ไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นางระวิวรรณ ภาคพรต, นางสาวมาลี โตสกุล, นางมนพร จันทร์คล้อย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.2, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางระวิวรรณ ภาคพรต, นางสาวมาลี โตสกุล, นางมนพร จันทร์คล้อย. (2558). การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านสื่อ Virtual Field Trip, 12 กันยายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/788
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางระวิวรรณ ภาคพรต, นางสาวมาลี โตสกุล, นางมนพร จันทร์คล้อย. (2558). "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านสื่อ Virtual Field Trip". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/788. (12 กันยายน 2558)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางระวิวรรณ ภาคพรต, นางสาวมาลี โตสกุล, นางมนพร จันทร์คล้อย. "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านสื่อ Virtual Field Trip". 12 กันยายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/788.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านสื่อ Virtual Field Trip

ไม่พบข้อมูลการรีวิว