ลักษณะของทับทิมสยาม

ข้อมูลผลงาน

  3,172      212     
 
Creative Commons License
ลักษณะของทับทิมสยาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ลักษณะของทับทิมสยาม
คำอธิบาย :  ทับทิมสยามมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากทับทิมที่ขุดได้ในประเทศอื่นๆ ลักษณะเด่นของทับทิมสยาม ประกอบด้วย

ทับทิมสยามมีสีอมสีแดง ขณะที่ทับทิมของแอฟริกาจะติดสีส้ม ทับทิมพม่าจะติดสีชมพูหวาน

ทับทิมสยามมีผลึกภายใน ซึ่งมีลักษณะที่เรียกว่า “ดาวเสาร์ หรือ Saturn” คือ ผลึกเรียงรายเป็นแผ่นและมีผลึกตรงกลางคล้ายดาวเสาร์ ภายในเนื้อของทับทิมสยามจะมี “ลายนิ้วมือ หรือ Figure print” ขณะที่ทับทิมประดิษฐ์หรือทับทิมปลอมจะไม่มีลายนิ้วมือดังกล่าว แต่ภายในจะมีลักษณะเป็นฟองอากาศ

ทับทิมสยามมีเนื้อละเอียด สว่าง ใส และสะอาด คล้ายแก้ว ไม่มีรอยขูดขีดเวลานำมาทำตัวเรือนประกอบ

ทับทิมสยามมีความแข็งแกร่งระดับ 9 เนื้อและสีของทับทิมไม่มีปัญหาเมื่อเวลาโดนความร้อน ทับทิมสยามมีความแข็งแกร่งสูงกว่าทับทิมจากประเทศอื่นๆ เช่น ทับทิมแอฟริกา ซึ่งเมื่อเผาด้วยความร้อนระดับเดียวกันทับทิมแอฟริกามีโอกาสแตกหรือลั่นสูงกว่าทับทิมสยาม

ทับทิมสยามมีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของไทย

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ทับทิมสยามจัดเป็นทับทิมอันดับ 1 ของโลก และมีราคาสูงกว่าทับทิมจากประเทศอื่นๆ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วีร์สุดา ปันทะรส
คำสำคัญ :   ลักษณะของทับทิมสยาม, อัญมณี, พลอย, ทับทิมไทย, Siam ruby, ทับทิมสยาม, แร่, เครื่องประดับ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (806.56 KB)