ลักษณะของทับทิมสยาม

14,490      644
 
Creative Commons License
ลักษณะของทับทิมสยาม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ลักษณะของทับทิมสยาม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ทับทิมสยามมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากทับทิมที่ขุดได้ในประเทศอื่นๆ ลักษณะเด่นของทับทิมสยาม ประกอบด้วยทับทิมสยามมีสีอมสีแดง ขณะที่ทับทิมของแอฟริกาจะติดสีส้ม ทับทิมพม่าจะติดสีชมพูหวานทับทิมสยามมีผลึกภายใน ซึ่งมีลักษณะที่เรียกว่า “ดาวเสาร์ หรือ Saturn” คือ ผลึกเรียงรายเป็นแผ่นและมีผลึกตรงกลางคล้ายดาวเสาร์ ภายในเนื้อของทับทิมสยามจะมี “ลายนิ้วมือ หรือ Figure print” ขณะที่ทับทิมประดิษฐ์หรือทับทิมปลอมจะไม่มีลายนิ้วมือดังกล่าว แต่ภายในจะมีลักษณะเป็นฟองอากาศ ทับทิมสยามมีเนื้อละเอียด สว่าง ใส และสะอาด คล้ายแก้ว ไม่มีรอยขูดขีดเวลานำมาทำตัวเรือนประกอบทับทิมสยามมีความแข็งแกร่งระดับ 9 เนื้อและสีของทับทิมไม่มีปัญหาเมื่อเวลาโดนความร้อน ทับทิมสยามมีความแข็งแกร่งสูงกว่าทับทิมจากประเทศอื่นๆ เช่น ทับทิมแอฟริกา ซึ่งเมื่อเผาด้วยความร้อนระดับเดียวกันทับทิมแอฟริกามีโอกาสแตกหรือลั่นสูงกว่าทับทิมสยาม ทับทิมสยามมีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของไทยด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ทับทิมสยามจัดเป็นทับทิมอันดับ 1 ของโลก และมีราคาสูงกว่าทับทิมจากประเทศอื่นๆ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อัญมณี, พลอย, ลักษณะของทับทิมสยาม, เครื่องประดับ, ทับทิมสยาม, แร่, Siam ruby, ทับทิมไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วีร์สุดา ปันทะรส
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วีร์สุดา ปันทะรส. (2561). ลักษณะของทับทิมสยาม, 6 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79627
วีร์สุดา ปันทะรส. (2561). "ลักษณะของทับทิมสยาม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79627. (6 มีนาคม 2561)
วีร์สุดา ปันทะรส. "ลักษณะของทับทิมสยาม". 6 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79627.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ลักษณะของทับทิมสยาม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว