เห็ดปะการังยอดเขากวาง

4,090      4,403
 
Creative Commons License
เห็ดปะการังยอดเขากวาง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เห็ดปะการังยอดเขากวาง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เห็ดปะการังยอดเขากวาง หรือ เห็ดหนวดชื่อวิทยาศาสตร์: [Scytinopogon angulisporus (Pat.) Cor.]การใช้ประโยชน์: รับประทานได้ลักษณะ เห็ดปะการัง มีรูปร่างคล้ายกับปะการังในทะเลซึ่งแตกต่างจากจากดอกเห็ดทั่วไปที่เรารู้จักกัน โดยดอกเห็ดมีลักณะเป็นทรงพุ่ม ลักษณะดอกอ่อน จะมีขอบสีขาวและนุ่มๆเหมาะที่จะนำมารับประทาน ดอกแก่ ลักษณะเป็น สีน้ำตาลอ่อน จะค่อนข้างเหนียว ตรงบริเวณที่เคยเกิดเห็ดปลวกจะมีเห็ดปะการังเกิดตามมา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Scytinopogon angulisporus (Pat.) Cor., เห็ดปลวก, เห็ด, เห็ดปะการัง, เห็ดหนวด, อาหาร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กัลยา กาญจนรุ่ง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, สไลด์ สื่อนำเสนอ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กัลยา กาญจนรุ่ง. (2560). เห็ดปะการังยอดเขากวาง, 29 ธันวาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80052
กัลยา กาญจนรุ่ง. (2560). "เห็ดปะการังยอดเขากวาง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80052. (29 ธันวาคม 2560)
กัลยา กาญจนรุ่ง. "เห็ดปะการังยอดเขากวาง". 29 ธันวาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80052.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เห็ดปะการังยอดเขากวาง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว