การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

2,665      9,265
 
Creative Commons License
การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, library, ศูนย์การเรียนรู้, อาคารสถานที่, ห้องสมุด, การออกแบบตกแต่ง, หอสมุด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา. (2558). การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา, 22 กรกฎาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/803
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา. (2558). "การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/803. (22 กรกฎาคม 2558)
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา. "การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา". 22 กรกฎาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/803.


รีวิว : การจัดแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว