การทอเสื่อ

748      4,186
 
Creative Commons License
การทอเสื่อ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การทอเสื่อ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวปฐมพร ศุภลักษณ์วัจนะ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านนาดี ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กก, ต้นกก, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ไหล, ผือ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การทอเสื่อ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คำปุ่น เทือกกุด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ปฐมพร ศุภลักษณ์วัจนะ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คำปุ่น เทือกกุด, ปฐมพร ศุภลักษณ์วัจนะ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). การทอเสื่อ, 21 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80450
คำปุ่น เทือกกุด, ปฐมพร ศุภลักษณ์วัจนะ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). "การทอเสื่อ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80450. (21 สิงหาคม 2563)
คำปุ่น เทือกกุด, ปฐมพร ศุภลักษณ์วัจนะ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. "การทอเสื่อ". 21 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80450.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (20,910)
จำนวนผู้เข้าชม (11,683)

รีวิว : การทอเสื่อ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว