ผ้าขาวม้า

472      3,836
 
Creative Commons License
ผ้าขาวม้า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ผ้าขาวม้า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวชนกนาถ ประสมทอง หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4รายวิชา ความเป็นครูเน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะ ศึกษาศาสตร์สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่นอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย,ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ผ้าขาวม้า, การทอผ้าขาวม้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นิพา สุดชา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ชนกนาถ ประสมทอง, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นิพา สุดชา, ชนกนาถ ประสมทอง, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). ผ้าขาวม้า, 21 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80458
นิพา สุดชา, ชนกนาถ ประสมทอง, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). "ผ้าขาวม้า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80458. (21 สิงหาคม 2563)
นิพา สุดชา, ชนกนาถ ประสมทอง, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. "ผ้าขาวม้า". 21 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80458.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (6,116)
จำนวนผู้เข้าชม (3,192)

รีวิว : ผ้าขาวม้า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว