ไก่ป่า

5,661      895
 
Creative Commons License
ไก่ป่า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไก่ป่า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Red Junglefowl หรือ ไก่ป่า
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไก่, Red Junglefowl, ไก่ป่า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.tistr.or.th/tistrblog/?page_id=893
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2561). ไก่ป่า, 5 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80469
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2561). "ไก่ป่า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80469. (5 มกราคม 2561)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). "ไก่ป่า". 5 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80469.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (5,121)
จำนวนผู้เข้าชม (4,617)
จำนวนผู้เข้าชม (4,134)

รีวิว : ไก่ป่า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว