นกแก้วโม่ง

838      419
 
Creative Commons License
นกแก้วโม่ง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นกแก้วโม่ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Alexandrine Parakeet หรือ นกแก้วโม่ง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Alexandrine Parakeet, นกแก้วโม่ง, นกแก้ว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2561). นกแก้วโม่ง, 5 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80470
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2561). "นกแก้วโม่ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80470. (5 มกราคม 2561)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). "นกแก้วโม่ง". 5 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80470.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (4,467)
จำนวนผู้เข้าชม (1,352)
จำนวนผู้เข้าชม (1,205)

รีวิว : นกแก้วโม่ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว