นกแขกเต้า

643      345
 
Creative Commons License
นกแขกเต้า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นกแขกเต้า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Red breasted Parakeet หรือ นกแขกเต้า
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นกแขกเต้า, Red breasted Parakeet
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.tistr.or.th/tistrblog/?page_id=893
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2561). นกแขกเต้า, 5 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80471
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2561). "นกแขกเต้า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80471. (5 มกราคม 2561)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). "นกแขกเต้า". 5 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80471.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (376)

รีวิว : นกแขกเต้า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว