แมมมิลลาเรีย สไปโนซา (Mammillaria spinosa)

2,026      1,132
 
Creative Commons License
แมมมิลลาเรีย สไปโนซา (Mammillaria spinosa) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แมมมิลลาเรีย สไปโนซา (Mammillaria spinosa)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แมมมิลลาเรีย สไปโนซา (Mammillaria spinosa) มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเม็กซิโก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Mammillaria spinosa, แคคตัส, Mammillaria, แมมมิลลาเรีย สไปโนซา, แมมมิลลาเรีย, กระบองเพชร, cactus
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. (2561). แมมมิลลาเรีย สไปโนซา (Mammillaria spinosa), 5 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80520
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. (2561). "แมมมิลลาเรีย สไปโนซา (Mammillaria spinosa)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80520. (5 มกราคม 2561)
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. "แมมมิลลาเรีย สไปโนซา (Mammillaria spinosa)". 5 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80520.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (6,643)
จำนวนผู้เข้าชม (5,669)

รีวิว : แมมมิลลาเรีย สไปโนซา (Mammillaria spinosa)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว