พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อมูลผลงาน

  66      62     
 
Creative Commons License
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำอธิบาย :  พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเทคนิค ภาพสีชอล์ก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วรวรรธน์ ศาลาลอย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, รัชกาลที่ 9, พ่อหลวง, พระมหากษัตริย์ไทย, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, ศิลปะ, ผลงานศิลป์, ร.9, ภาพสีชอล์ก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ