พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อมูลผลงาน

  53      64     
 
Creative Commons License
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำอธิบาย :  พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเทคนิค ภาพสีชอล์ก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วรวรรธน์ ศาลาลอย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
คำสำคัญ :   พ่อหลวง, ผลงานศิลป์, รัชกาลที่ 9, พระมหากษัตริย์ไทย, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, ศิลปะ, ภาพสีชอล์ก, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ร.9
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ