แยกบ้านหม้อ

ข้อมูลผลงาน

  368      4,078     
 
Creative Commons License
แยกบ้านหม้อ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แยกบ้านหม้อ
คำอธิบาย :  แยกบ้านหม้อ (Ban Mo Intersection) เป็นสี่แยกจุดตัดถนนพระพิทักษ์, ถนนบ้านหม้อ และถนนพาหุรัด ในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ใจกลางย่านตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็นย่านค้าขายอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า ลำโพง และเครื่องเสียง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   แยกบ้านหม้อ, อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, Ban Mo Intersection, เครื่องเสียง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (252.48 KB)