วิธีกดเส้นขนมเรไร

ข้อมูลผลงาน

  38      22     
 
Creative Commons License
วิธีกดเส้นขนมเรไร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วิธีกดเส้นขนมเรไร
คำอธิบาย :  ขนมเรไร หรือ ขนมรังไร เป็นขนมไทย มีส่วนผสมของแป้ง กะทิ น้ำตาล ผสมแป้งแล้วนำใส่พิมพ์กดให้เป็นเส้นพอคำ จะมีสีต่างๆ เช่น ชมพู ฟ้า เหลือง เขียวขาว ม่วงคราม โรยด้วยมะพร้าวขูด นำไปนึ่ง พอสุกโรยงาดำ งาขาว น้ำตาล
รังไรโรยด้วยแป้ง เหมือนนกแกล้งทำรังรวง โอ้อกนกทั้งปวง ยังยินดีด้วยมีรัง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ทรงพระราชนิพนธ์ ไว้ในกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที
คำสำคัญ :   ขนมรังไร, ขนมเรไร, อาหารว่าง, วิธีกดเส้นขนมเรไร, รัชกาลที่ 2, กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน, มหาวิทยาลัยมหิดล, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย, ขนมไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (14.55 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง