วิธีจับกลีบขนมช่อม่วง

ข้อมูลผลงาน

  38      21     
 
Creative Commons License
วิธีจับกลีบขนมช่อม่วง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วิธีจับกลีบขนมช่อม่วง
คำอธิบาย :  ขนมช่อม่วง เป็นอาหารของไทย สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีเอกลักษณ์ศิลปะของชาววัง แป้งห่อใส้ที่มีส่วนผสมของกุ้ง ปลา รากผักชี กระเทียม พริกไท ผัดให้เข้ากัน ปรุงรสเข้มข้น ใช้แหนบจับจีบตัวแป้งให้เป็นกลีบดอก นำไปนึ่ง จัดเรียงใส่จานให้สวยงาม เป็นอาหารว่าง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ธมลพรรณ ปานะวงษ์
คำสำคัญ :   อาหารว่าง, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, รัชกาลที่ 2, วิธีจับกลีบขนมช่อม่วง, มหาวิทยาลัยมหิดล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (16.57 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง