ร้าน PA&O

ข้อมูลผลงาน

  1,595      969     
 
Creative Commons License
ร้าน PA&O is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ร้าน PA&O
คำอธิบาย :  ร้าน PA&O (ภา แอนด์ โอ) ตั้งอยู่สยามสแควร์ ซอย 3 เป็นร้านเครื่องประดับเงินแท้ สร้อยคอ ต่างหู แหวน จี้สร้อยคอ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   สร้อยคอ, ร้านภา แอนด์ โอ, ร้าน PA&O, เครื่องเงินแท้, เครื่องประดับ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (210.83 KB)