พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลผลงาน

  1,448      537     
 
Creative Commons License
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กิตติ พลศักดิ์ขวา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
คำสำคัญ :   รัชกาลที่ 5, ร.5, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, ผลงานศิลป์, ศิลปะ, สีน้ำมันบนผ้าใบ, พระมหากษัตริย์ไทย, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (123.46 KB)