พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลผลงาน

  2,574      2,725     
 
Creative Commons License
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อภิชัย การิกาญจน์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
คำสำคัญ :   ศิลปะ, รัชกาลที่ 5, สีน้ำมันบนผ้าใบ, ผลงานศิลป์, ร.5, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, พระมหากษัตริย์ไทย, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (357.47 KB)