ไร่ข้าวโพด

1,542      2,745
 
Creative Commons License
ไร่ข้าวโพด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไร่ข้าวโพด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไร่ข้าวโพด, ข้าวโพด, เกษตรกรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นายชูเกียรติ เกิดอุดม
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายชูเกียรติ เกิดอุดม. (2558). ไร่ข้าวโพด, 12 กันยายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/836
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายชูเกียรติ เกิดอุดม. (2558). "ไร่ข้าวโพด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/836. (12 กันยายน 2558)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายชูเกียรติ เกิดอุดม. "ไร่ข้าวโพด". 12 กันยายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/836.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไร่ข้าวโพด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว