แคคตัสที่มีลักษณะเป็นมอน

2,746      2,099
 
Creative Commons License
แคคตัสที่มีลักษณะเป็นมอน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แคคตัสที่มีลักษณะเป็นมอน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : มอนโทรส เป็น ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแคคตัส เป็นการแตกหน่อออกจากตุ่มหนาม ทำให้รูปร่างและต้นมีความผิดแปลกไปจากเดิม ทำให้ราคาของต้นนั้นสูงขึ้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มอนโทรส, montrose, กระบองเพชร, แคคตัส, cactus
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. (2561). แคคตัสที่มีลักษณะเป็นมอน, 10 กุมภาพันธ์ 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/86537
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. (2561). "แคคตัสที่มีลักษณะเป็นมอน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/86537. (10 กุมภาพันธ์ 2561)
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. "แคคตัสที่มีลักษณะเป็นมอน". 10 กุมภาพันธ์ 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/86537.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แคคตัสที่มีลักษณะเป็นมอน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว