ใส่ถ่านรองก้นกระถาง แล้วใส่ดิน

386      989
 
Creative Commons License
ใส่ถ่านรองก้นกระถาง แล้วใส่ดิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ใส่ถ่านรองก้นกระถาง แล้วใส่ดิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การปลูกแคคตัส ให้เริ่มจากใส่ถ่านรองก้นกระถาง แล้วค่อยใส่ดิน ใส่ปุ๋ย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การปลูกแคคตัส, กระบองเพชร, แคคตัส, cactus
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. (2561). ใส่ถ่านรองก้นกระถาง แล้วใส่ดิน, 10 กุมภาพันธ์ 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/86540
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. (2561). "ใส่ถ่านรองก้นกระถาง แล้วใส่ดิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/86540. (10 กุมภาพันธ์ 2561)
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. "ใส่ถ่านรองก้นกระถาง แล้วใส่ดิน". 10 กุมภาพันธ์ 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/86540.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ใส่ถ่านรองก้นกระถาง แล้วใส่ดิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว