ให้ใช้หนังสือพิมพ์ช่วยในการจับ

334      742
 
Creative Commons License
ให้ใช้หนังสือพิมพ์ช่วยในการจับ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ให้ใช้หนังสือพิมพ์ช่วยในการจับ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ให้ใช้หนังสือพิมพ์ช่วยในการจับ ต้นที่มีหนามยาว โดยให้พับแล้วมาพันรอบๆ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : cactus, กระบองเพชร, แคคตัส
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, ร้าน Panya_Cactus_Home
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, ร้าน Panya_Cactus_Home. (2561). ให้ใช้หนังสือพิมพ์ช่วยในการจับ, 10 กุมภาพันธ์ 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/86545
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, ร้าน Panya_Cactus_Home. (2561). "ให้ใช้หนังสือพิมพ์ช่วยในการจับ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/86545. (10 กุมภาพันธ์ 2561)
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, ร้าน Panya_Cactus_Home. "ให้ใช้หนังสือพิมพ์ช่วยในการจับ". 10 กุมภาพันธ์ 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/86545.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ให้ใช้หนังสือพิมพ์ช่วยในการจับ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว