มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา

6,408      878
 
Creative Commons License
มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วงมโหรีหญิงขนาดต่างๆ เช่น มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา มโหรีเครื่องหกสมัยอยุธยา มโหรีเครื่องใหญ่สมัยรัตนโกสินทร์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องสี่, สมัยอยุธยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา, วงมโหรีหญิง, วงมโหรี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร. (2561). มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา, 4 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/87646
ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร. (2561). "มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/87646. (4 มีนาคม 2561)
ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร. "มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา". 4 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/87646.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว