ลาบอีสาน

419      511
 
Creative Commons License
ลาบอีสาน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ลาบอีสาน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สถานที่ข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางประไพ ลีลาศ ที่อยู่ ร้านเบิ้มลาบนัว 265 หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร อาชีพ 50 ปี อายุการศึกษาภูมิปัญญา 22 ปี ชื่อภูมิปัญญา ลาบอีสานประวัติข้อมูลภูมิปัญญา นางประไพ ลีลาศ (แม่เพ็ญ ลาบนัว) ได้ชื่นชอบการทำอาหารอีสานมาตั้งแต่เด็ก แต่แม่เพ็ญได้ทำงานราชการอยู่ที่กรมทางหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2540 แม่เพ็ญได้ลาออกจากงานราชการที่เคยทำจึงเกิดความคิดอยากทำธุรกิจของตนเองจึงได้เริ่มอร่อย เปิดร้านอาหารเล็กๆ ขายอาหารอีสานตามความถนัดของตนเองและเป็นภูมิปัญญาที่อยากสร้างให้ผู้คนได้สัมผัสถึงรสชาติลาบอีสานโดยแท้จริง สูตรการทำลาบอีสานของแม่เพ็ญมาจากการค้นคว้าหาสูตรการทำจากประสบการณ์ในการทำอาหาร การทดลองทำในรสชาติต่างๆ เนื่องจากชื่นชอบในการทำอาหารอีสาน ทำการทดลอง แสวงหาความรู้จากหนังสือต่างๆจนเกิดรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์และถูกปากผู้คนในแถบจังหวัดยโสธรและผู้คนที่เดินทางผ่านมาจนทำให้ร้านมีชื่อเสียงมากและเปิดต่อมาเรื่อยๆราว 20 ปี จนกระทั่งปัจจุบัน กำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)การทำลาบอีสานมาจากการสั่งสมประสบการณ์ของแม่เพ็ญ และรับความรู้เพื่มเติมจากการอ่านหนังสือทำอาหารและมาทดลองทำในรสชาติหรือรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่เพ็ญเองการสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)1. ขั้นเตรียมวัสดุ• เนื้อวัว• ผักโรย (ได้แก่ สะระแหน่ หัวหอม ใบมะกรูด ผักชี ผักชีฝรั่ง ต้นหอม)• ข้าวคั่วป่น• พริกป่น• น้ำปลา• น้ำมะนาว2. ขั้นตอนการทำลาบอีสาน การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล)แม่เพ็ญ ลาบนัว ได้ความรู้การทำลาบอีสานมาจากประสบการณ์การทำอาหาร จากหนังสือการทำอาหารทั่วไปและนำมาการทดลองทำให้มีรสชาติให้เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบของตนเองการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)การทำลาบอีสานถูกถ่ายทอดโดยการสังเกต แม่เพ็ญได้สอนการทำลาบอีสานให้แก่ผู้ที่สนใจในการทำมาแล้วหลายคน แต่รสชาติอาจจะแตกต่างจากแม่เพ็ญทำบ้างเนื่องจากความมือหนักเบาในการทำอาหารแต่ละคนหรือรสชาติที่ถูกปากแต่ละคนไม่เท่ากันพิกัด (สถานที่)ร้านเบิ้มลาบนัว 265 หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธรข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวอทิตยา ลีลาศ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (8005201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อาหารอีสาน, อาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ, ลาบอีสาน, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประไพ ลีลาศ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อทิตยา ลีลาศ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ประไพ ลีลาศ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อทิตยา ลีลาศ. (2561). ลาบอีสาน, 29 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88516
ประไพ ลีลาศ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อทิตยา ลีลาศ. (2561). "ลาบอีสาน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88516. (29 สิงหาคม 2564)
ประไพ ลีลาศ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อทิตยา ลีลาศ. "ลาบอีสาน". 29 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88516.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (7,552)
จำนวนผู้เข้าชม (3,701)
จำนวนผู้เข้าชม (3,579)

รีวิว : ลาบอีสาน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว