งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41

11      2
 
Creative Commons License
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 วันที่ 2 - 4 ก.พ. 2561
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 วันที่ 2 - 4 ก.พ. 2561, งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่, งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ, งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41, 29 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88615
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88615. (29 สิงหาคม 2564)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41". 29 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88615.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41

ไม่พบข้อมูลการรีวิว