ฮูปแต้ม วัดไชยศรี บ้านสาวะถี

454      913
 
Creative Commons License
ฮูปแต้ม วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ฮูปแต้ม วัดไชยศรี บ้านสาวะถี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ฮูปแต้ม วัดไชยศรี บ้านสาวะถี, ฮูปแต้ม วัดไชยศรี, วัดไชยศรี บ้านสาวะถี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). ฮูปแต้ม วัดไชยศรี บ้านสาวะถี, 30 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88652
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "ฮูปแต้ม วัดไชยศรี บ้านสาวะถี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88652. (30 สิงหาคม 2564)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "ฮูปแต้ม วัดไชยศรี บ้านสาวะถี". 30 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88652.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ฮูปแต้ม วัดไชยศรี บ้านสาวะถี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว