บุญข้าวจี่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี

502      827
 
Creative Commons License
บุญข้าวจี่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : บุญข้าวจี่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บุญข้าวจี่, วัดไชยศรี บ้านสาวะถี, ข้าวจี่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). บุญข้าวจี่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี, 30 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88653
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "บุญข้าวจี่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88653. (30 สิงหาคม 2564)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "บุญข้าวจี่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี". 30 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88653.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บุญข้าวจี่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว