สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงของชาติ

426      316
 
Creative Commons License
สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงของชาติ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงของชาติ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผลงานวิจัย สวทช., สื่อการเรียนการสอนออนไลน์, เครื่องรบกวนสัญญาณการจุดระเบิด, ผลงานการวิจัย, SWOT, Learn Square, T-Box, ระบบตามรอยวัตถุ SWOT, สวทช., แผ่นเกราะติดรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กทางทหาร, infographic, เสื้อเกราะคอมพอสิทกันกระสุน ระดับ 3, งานวิจัย, สื่อมัลติมีเดียสอนภาษามลายูท้องถิ่น, เรือติดเกราะจู่โจมลำน้ำ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Infographic, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2559). สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงของชาติ, 17 มกราคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/8867
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2559). "สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงของชาติ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/8867. (17 มกราคม 2559)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงของชาติ". 17 มกราคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/8867.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงของชาติ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว