การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์

246      200
 
Creative Commons License
การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Google Drive, การย้ายโฟลเดอร์, Google, การย้ายไฟล์, Gmail
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, VDO Clip, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์, 14 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89089
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89089. (14 มีนาคม 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์". 14 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89089.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,261)
จำนวนผู้เข้าชม (1,183)
จำนวนผู้เข้าชม (823)

รีวิว : การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว